Tryggsam växlar upp under årets andra kvartal

Tryggsam växlar upp under starten av årets andra kvartal och fortsätter tillväxtresan med god fart framåt. Med syfte att ytterligare öka företagets effektivitet och tillväxt kommer nuvarande affärsområdeschef för Kreditbevakningen Sumair Syed att få en ny roll som operativ chef. 

I rollen som operativ chef kommer Sumair att överse Tryggsams alla projekt och avdelningar. Före detta affärsområdeschef för Notice Kalle Råstedt blir ny försäljningschef för alla Tryggsams tjänster och kommer i rollen att ansvara för att ytterligare förbättra och förstärka försäljningen i samtliga kanaler.

“Vi är redo och taggade att ta oss an dessa nya roller och ser med stor tillförsikt på vad vi, tillsammans med våra engagerade medarbetare, kommer att åstadkomma under 2024 - ett år som vi är övertygade om kommer att vara fyllt av möjligheter för oss på Tryggsam”, säger företagets nye operativa chef Sumair Syed.

Sumairs nya roll innebär operativt ansvar över hela Tryggsam, vilket bland annat innebär kommunikation med samtliga avdelningar och måluppföljning. Att engagera och involvera medarbetarna samt se till att alla utvecklas och arbetar i linje med verksamhetens mål blir också några av Sumairs ansvarsområden.

För Tryggsams nye operativa chef blir det primära fokuset under år 2024 att ytterligare informera befintliga kunder om företagets tjänster och få dem att känna att "tjänsterna är så fantastiska som de faktiskt är.” Vidare blir ett betydelsefullt fokusområde att utveckla och förbättra våra interna processer med fokus på uppföljning och kommunikation.

“Vi ska jobba lösningsfokuserat och involvera både kunder och personal, ta hjälp av varandra och maximera medarbetarnas många kompetenser.  Gör vi detta kan vi nå hur långt som helst!” avslutar Sumair Syed.