PARTNERSKAP

Vi bygger långsiktiga samarbeten med likasinnade företag

Vi tror på att bygga starka och långvariga partnerskap som gynnar båda parter. Genom att samarbeta samt dela kunskap och resurser kan vi skapa bättre resultat och möta gemensamma mål på ett mer effektivt sätt.

Kontakta oss
tryggsam white label partnerskap

Vi bygger långsiktiga samarbeten med likasinnade företag

white label dator
Med Monitum öppnar vi upp Tryggsams framgångssaga. Vi erbjuder en komplett lösning med white label-tjänster, CRM-system, rådgivning och ett customer success-team som står till ditt företags förfogande.
Kundservice Kontakta oss

Varför ska jag välja Tryggsam?

Ökade intäkter på befintliga kunder

Våra tjänster ökar ditt utbud till din befintliga kundstock och genom en förbättrad synlighet samt stabila helhetslösningar ökar vi tillsammans kundernas intresse och lojalitet.

Pålitlighet och stort förtroende

Tryggsams varumärke syns regelbundet i media och vi har en stark tillit bland våra kunder. Det visar sig dels genom att kunderna använder våra tjänster under en längre tid och dels på olika rekommendationssidor som till exempel www.reco.se.

Hög varumärkeskännedom

Tryggsam har en hög synlighet på samtliga sociala medieplattformar och vi har även sponsrat TV-program i bland annat TV4. När du blir partner med Tryggsam uppmärksammas det.

Lojalitet hos kunder och partners

Konsumenter och företagare som väljer Tryggsams tjänster är fortsätter vanligtvis att vara kunder under flera år. Detsamma gäller våra partners, då vi på Tryggsam värnar om vårt samarbete och bygger långsiktigt hållbara relationer.

Tryggsam kreditrating AAA
Tryggsam rekommenderat företag reco 2022
Tryggsam great place to work arbetsplats

Kontakta oss

Tillsammans skapar vi tillväxt.

Niclas Tjeder
Du kan kontakta mig gällande frågor om partnerskap med Tryggsam.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.