Tryggsam rullar ut Notice brandlarm på svenska marknaden med mål att skydda 100 000 hem mot brand

Flera brandvarnare på marknaden är idag klassificerade som “smart devices” och kan bli uppkopplade i hemmet. Det som gör nya Notice brandlarm unikt är att tjänsten är helt trådlös, enheten kopplar upp sig på 4G nätet utan några installationer. Vid rökutveckling- eller kolmonoxidutsläpp så varnas kunden med ett snabbt SMS och utöver det är tjänsten uppkopplad mot en certifierad larmcentral.

Att varje hem behöver en väl fungerande brandvarnare är kanske en självklarhet för dem flesta svenskarna idag. Men trots denna vetskap sker över 20 000 bränder i Sverige årligen och 100 dödsfall. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförs det även ca 6000 räddningsinsatser årligen, vilket har lett Tryggsam till att släppa Notice brandlarm under November 2022. Precis som Tryggsams alla tjänster så är vi motsatsen till en försäkring, försäkringen hjälper efter katastrofen och våra tjänster ser till att det aldrig behövs ett försäkringsbolag. 

Notice brandlarm en tjänst som larmar vid risk för brand även när du inte är hemma. I tjänsten ingår en smart brandvarnarenhet som varken behöver installation eller WiFi för att kopplas upp. Brandvarnaren kommer istället färdigutrustad med ett SIM-kort uppkopplat till Notice brandlarms tjänst och kan notifiera ägaren via SMS direkt i mobilen. Tryggsam ger användare möjligheten att registrera upp till fyra ytterligare nödkontakter i tjänsten som larmcentralen kan kontakta för att få någon till platsen innan brandkåren hinner fram.

“Vårt mål att spara brandkåren dyrbar tid och rädda både hem och liv. Notice är därför utrustad med en egen larmcentral som kontaktar kunden eller nödkontakterna för att guida genom situationen. Vår förhoppning är att kanske en granne eller familjemedlem kan hinna till platsen först och utföra ett hjältedåd innan brandkåren hinner ta sig till platsen.” - säger Tryggsams VD Fredrik Starke.

2016 vann de Årets Unga Entreprenör i region Öst, som utses av Founders Alliance till företagare under 30 år som ses som en framtida förebild.

"Sedan dess har vi haft flera lanseringar, däribland Bolagsbevakningen, en tjänst som hjälper entreprenörer över hela Sverige till ett tryggare företagande. Den bevakar automatiskt mot bolagskapning och kreditförluster, så att man istället kan fokusera helhjärtat på innovation, kundnöjdhet och tillväxt", förklarar Fredrik Starke.

Den tillkommande brandvarnarenheten skyddar även vid kolmonoxidutsläpp, en giftig- och osynlig gas som årligen dödar över 2,24 personer per 100 000 i europa. Kolmonoxid bildas vid all förbränning som är ofullständig, oavsett om man förbränner gasol, olja, träkol, ved, bensin eller något annat kolhaltigt ämne. Det blir farligt när förbränningen äger rum i slutna rum och inte under t.ex en bar himmel. Vid trasiga apparater eller anläggningar uppstår anhopning av avgas eller -motström. Kolmonoxiden ackumuleras under vissa omständigheter under flera dagar, så att en smygande förgiftning äger rum - tills koncentrationen av kolmonoxiden är för hög och förgiftar människor.

Notice brandlarm kommer från start endast kosta 169 kr per månad. Här ingår hela tjänsten med SMS, Larmcentral, automatiskt batteribyte, 4G, och Notice enheten som kostar ordinarie pris 1995 SEK.

Tryggsams kundservice.

Har du några andra frågor? Ring oss via telefon på 0771-404 505.


Läs mer på: https://www.tryggsam.se/notice-brandlarm