Tryggsam erhåller Kreditrating AA från Bisnode trots Corona pandemi.

Under maj månad erhöll Tryggsam Kreditrating AA från Bisnode.
Kreditbetyget AA är det högsta betyget för aktiebolag som funnits i mindre än tio år.

I tider med Corona pandemier och en ökad oro i marknaden ställs det höga krav på företag och kunder. Tryggsam visar med detta trots en stark lågkonjunktur att vi byggt ett stabilt, tryggt och långsiktigt bolag som i år fortsätter att öka tillväxten.

Med detta kan vår personal, våra kunder och partners känna sig trygga med oss som arbetsgivare eller leverantör.

Om Kreditbetyget

Modellen har funnits sedan 1989 och bygger på ett regelverk med hela 2 400 beslutsregler. Det är en gemensam ratingstandard för alla nordiska länder. Kreditbetyget baseras på en kombination av de fyra områdena:betalningsförmåga, ekonomi, ålder/verksamhet och ägare/ledning.  

Bisnodes kreditbetygsintyg fungerar som både kvalitetsstämpel och ett kvitto på ett välskött bolag med en låg kreditrisk. Företag med kreditbetyget AAA, AA eller A är välskötta. Det innebär att risken för konkurs är låg, att man har högre tillväxttakt och är lönsammare än företag som inte är kreditvärdiga.