Tryggsam är nu en av Sveriges bästa arbetsplatser🚀🚀🚀

Tryggsam har blivit certifierat enligt Great Place to Work® internationella standard och är nu med i årets rankningsprocess för Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.
Certifieringen gäller i 12 månader och innebär att Tryggsam uppfyller Great Place to Works krav på kulturskapande aktiviteter samt genomför en omfattande utvärdering av medarbetarnas trivsel och upplevelse av sin arbetsplats.

Att få denna certifiering visar att Tryggsam arbetar på rätt sätt mot sina medarbetare för att skapa ett tydligt arbetsgivarerbjudande och en attraktiv arbetsplatskultur.

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Tryggsam lever upp till de högt satta krav
för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Modellen bakom undersökningen är erkänd inom forskning om arbetsplatskultur och bygger på 30 års studier kring vad som utgör en god arbetsplats.