Tryggsam återigen certifierat enligt Great Place to Work

Tryggsam i Sverige AB är stolta över att för tredje året i rad ha blivit certifierat enligt Great Place to Works internationella standard. Great Place to Work är en årlig mätning som genomförs på arbetsplatser över hela världen och att Tryggsam återigen erhåller certifieringen är ett bevis på att medarbetarna upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa och kamratskap inom organisationen, vilket företaget naturligtvis gläds över.

Ett positivt resultat

I förra årets mätning fick Tryggsam ett så kallat trustscore på 90 av 100 och årets resultat landar på 91 - två mycket starka placeringar. Ett genomsnittligt svenskt företag har ett trustscore på 60 och för att få certifieringen krävs 70, vilket Tryggsam följaktligen klarar med god marginal. 

“Vi är naturligtvis mycket stolta över att för tredje året i rad bli certifierade enligt Great Place to Work och då vårt trustscore stadigt ökat under dessa tre år ser vi detta som ett bevis på att medarbetarna trivs på arbetsplatsen”, säger Per Erlandsson, VD på Tryggsam.

Fortsätta vara en arbetsplats där man trivs

Tryggsams mål är givetvis att fortsätta vara en arbetsplats som medarbetarna ser fram emot att gå till och det självklara nästa steget är att bli en av Sveriges topp 20 bästa arbetsplatser, för vilket ett trustscore på 94 krävs. 

“Vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att Tryggsam även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och har roligt”, understryker Per Erlandsson.

Tack till medarbetarna

Hela ledningsgruppen vill naturligtvis tacka medarbetarna för de fina omdömena, de goda recensionerna och den konstruktiva kritiken.

“Ni är det viktigaste vi har och det är ert hårda slit som har tagit oss så långt. Vi ser fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med er”, avslutar Per Erlandsson.