Sätt att skydda sig mot telefonbedrägerier 

Nyligen lanserade Sveriges banker sajten Svårlurad! med syfte att sprida kunskap och information kring hur man kan skydda sig mot bedrägerier, med målet att fler ska bli just svårlurade. Tryggsams målsättning är ett samhälle fritt från id-kapningar och bedrägerier och därför är det en självklarhet för oss att hylla detta utmärkta initiativ.

Hur sker de flesta telefonbedrägerier?

Bedragare tenderar att rikta in sig på äldre och de mest sårbara i samhället och detta har blivit ett allt större samhällsproblem. En form av bedrägeri som blir allt vanligare är att bedragaren ringer upp och utger sig för att vara från banken, polisen eller ett försäkringsbolag, när så egentligen inte är fallet. Med ett manipulerat telefonnummer som ser mer tillförlitligt ut, eller genom att rösten i luren förvrängs genom AI-teknik, blir bedrägeriet ännu svårare att genomskåda. Bedragaren skapar en stressande situation, till exempel genom att påstå att du är utsatt för ett påhittat problem, såsom att en närstående behöver hjälp, som genast måste lösas. För att göra detta kan du bli uppmanad att logga in med mobilt BankID, skriva under en Swishbetalning eller lämna ut personliga koder, som hamnar i bedragarens händer.

Så kan du skydda dig mot telefonbedrägerier

I många fall framstår bedragaren som mycket trovärdig och hjälpsam vilket gör bedrägeriförsöket svårt att genomskåda. Det är dock viktigt att minnas att din riktiga bank aldrig skulle be dig logga in med mobilt BankID eller skriva under en Swishbetalning över telefon. Ifall du känner dig osäker, be att få ringa upp och ta kontakt med en närstående, alternativt din bank, för att be om råd. Om du känner dig stressad i ett samtal, tveka inte att lägg på luren och tänk över rimligheten i det personen ber dig göra. Lämna heller aldrig ut personlig information, såsom koder, lösenord eller bankuppgifter över telefon.

Ett Sverige fritt från id-kapningar och bedrägerier

Med Svårlurad! vill Sveriges banker sprida kunskap kring hur man ska agera ifall en bedragare ringer samt informera om hur man kan hjälpa närstående att skydda sig mot bedrägerier. Det är ett initiativ som Tryggsam hyllar, då vårt mål är detsamma – nämligen att nå ett Sverige fritt från id-kapningar och bedrägerier. Att sprida kunskap om hur man kan skydda sig mot bedrägerier är av stor vikt för att färre ska drabbas och vi är övertygade om att Svårlurad! kommer bidra till detta.

Följ länken för att komma till Svårlurad! https://svarlurad.se/