Att lämna sina älskade husdjur hemma brukar inte vara några konstigheter – men vad gör du ifall en brand skulle uppstå när du inte är hemma? I denna artikel tar vi upp riskerna med att lämna husdjuren hemma utan ett bra brandlarmsystem i ditt hushåll.

Sedan brandlarmets uppkomst har idén varit att bli varnad auditivt. Det vill säga: med ett högt pipande ljud. Det auditiva larmet har därmed alltid haft avsikten att kunna skydda när personer befinner sig i hemmet. 

Däremot har tekniken utvecklats med hög fart och vi är mer digitaliserade än någonsin. Ändå har många människor stannat i utvecklingen av att modernisera sina hem. Idag estimeras upp till 75% av alla dödsbränder orsakas av uteblivet bra varningssystem (Svensk brandsäkerhet, 2022). 

Med ett mobilt brandlarm får du inte bara ett larm i form av pipande ljud. Du får även sms direkt i mobilen samt bli kontaktad av en larmcentral – vilket ger dig helt andra förutsättningar ifall en brand skulle bryta ut. 

Hur skulle en brandsituation se ut med och utan mobilt brandlarm? 

Larmsystemet

Vanligt brandlarm: Larmet tjuter inomhus.

Mobilt brandlarm: Ett larm sätts igång och kontaktar din mobil direkt. Du får ett SMS och blir uppringd direkt av en larmcentral.

Dina grannar

Vanligt brandlarm: Om du har tur hör dina grannar larmet. Bor du ödsligt minskar dock chanserna att rädda ditt hem. 

Mobilt brandlarm: Du har upp till fem nära kontakter som finns färdiga i databasen för larmcentralen att kontakta ifall det fastställs att en farlig brand brutit ut. 

Dina husdjur

Vanligt brandlarm: Dina husdjur får vänta tills räddningstjänst anländer.

Mobilt brandlarm: Dina husdjur kan bli räddade snabbt tack vare ditt kontaktnät. Dina grannar kan agera snabbt ifall de hinner före dig eller räddningstjänsten. 

Är du intresserad av att uppgradera ditt nuvarande brandlarmsystem? Tveka inte på att kontakta oss på Tryggsam!