Guide: Var uppstår flest bränder?

Många tror att levande ljus orsakar flest bostadsbränder, men så är inte fallet. Flest bränder uppkommer faktiskt i köket och orsakas av en glömd spis. Hur kan man göra för att hålla sig själv och sitt hem säkert mot bränder?

Köket den vanligaste startplatsen för bränder

Enligt Brandskyddsföreningen uppkommer fler än 30 % av alla bostadsbränder i köket, där en glömd spis står för mer än hälften av dessa. Runt en femtedel av alla bränder som räddningstjänsten ryckte ut på var orsakade av glömd spis, vilket naturligtvis gör denna brandorsak särskilt viktig att skydda sig mot. De huvudsakliga orsakerna till att bränder uppkommer i köket är att mat glöms på spisen samt att man får igång spisen av misstag. 

Det finns ett antal vardagliga situationer där spisen lätt kan glömmas bort, till exempel om barnen är själva hemma, lagar mellanmål på spisen och blir distraherade av något, såsom ett spel på mobilen. En annan vanlig situation som nog många känner igen sig i är att man kommer hem sent från arbetet eller träningen och börjar laga mat, men somnar i soffan medan spisen är på. I dessa situationer hade ett brandlarm som larmar även när man inte är hemma samt har tillgång till larmcentral och nödkontakter, varit till stor hjälp och kunnat förebygga en potentiell katastrof.

Hela 74 % av svenskarna tror dock att bortglömda ljus är den vanligaste brandorsaken, vilket dock inte är fallet, inte ens under juletid. Faktiskt är bränder som uppstår på grund av glömd spis dubbelt så vanliga, vilket endast 6 % uppger sig vara medvetna om. Den näst vanligaste brandorsaken, efter glömd spis, är bränder som startar i skorstenen, ofta benämnda soteldsbrand. Soteldsbränder orsakas av eldning i öppen spis eller kamin och står för cirka 14 % av samtliga bränder.

Fler vanliga brandorsaker

Det finns naturligtvis fler vanliga brandorsaker än glömda spisar och fler vanliga startplatser än köket. Bränder i elektrisk apparatur utgör en betydande del av alla bostadsbränder och vanliga startplatser är utrymmena bakom vitvaror såsom kylskåp, frys och tvättmaskin. Dessa utrymmen kan ofta vara svåra att komma åt att rengöra, vilket gör att lättantändligt damm ansamlas. Detta ökar ytterligare risken för överhettning och i sin tur brand. 

Andra betydelsefulla brandorsaker är sängrökning samt fel i elektrisk apparatur. Sängrökning står fortfarande för ett betydande antal av samtliga bränder och förhindras naturligtvis enklast genom att låta bli att röka i sängen. Genom att se till att teknisk utrustning såsom dator och teve har god ventilation samt att kablar och sladdar är oskadade, samt CE-märkta, tas viktiga steg mot att minska risken för bränder i elektrisk utrustning. 

Håll dig säker mot den vanligaste brandorsaken

Några av de enklaste sätten att skydda sig själv och sitt hem mot den vanligaste brandorsaken, nämligen tidigare nämnda spisbränder, är genom att rengöra spisfläkten från fett, ha en fungerande spistimer samt alltid ha spisen under uppsikt när den används. Det bästa skyddet mot alla typer av bränder är förstås att ha en fungerande brandvarnare - gärna en sådan som larmar även när du inte är hemma, samt tillgång till handbrandsläckare samt brandfilt.