Guide: Minska brandrisken under vintern

Den 1 december infaller Brandvarnardagen - en dag då allmänheten uppmanas kontrollera att hushållets brandvarnare fungerar. Denna dag uppmärksammar självklart vi på Tryggsam, här genom att dela med oss av våra allra bästa brandsäkerhetstips, vilket är särskilt relevant under den mörka vintern då många har levande ljus tända och eldar extra i brasan.

Skydda dig och ditt hem mot brand

I synnerhet under den mörkare och kallare perioden när många eldar i kamin och brasa, tänder levande ljus och dessutom lagar mer mat i samband med jul och nyår, är det extra betydelsefullt att se över brandskyddet hemma. För att kunna stoppa branden är det av stor vikt att den upptäcks i ett tidigt skede - och då är en bra och fungerande brandvarnare betydande. Då det sker över 20 000 bostadsbränder årligen, varav flest i just december och januari, är det därför mer aktuellt än någonsin att se över hushållets brandsäkerhet.

“Nästan 100 personer omkommer varje år i bränder och det är naturligtvis en alldeles för hög siffra som vi på Tryggsam givetvis vill se minskar drastiskt. Dessutom dör runt 200 personer varje år av kolmonoxidförgiftning som i majoriteten av fallen kan härledas till bostadsbränder med kolmonoxidutveckling som följd”, säger Kalle Råstedt, brandskyddsexpert och affärsområdeschef på Tryggsam.

Genom att göra en genomgång av hemmets brandsäkerhet tar man ett viktigt steg mot att skydda sig själv, sin familj och sitt hem mot bränder, vilket är särskilt viktigt nu under vintern.

Våra bästa brandskyddstips

Enligt Brandskyddsföreningen är en fungerande brandvarnare “en av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet bostadsbränder oavsett orsak”, men medan nästan alla bostäder i Sverige har en brandvarnare fungerar den i vart tionde fall inte. 

Dessutom gäller det att brandvarnaren placeras på rätt ställen för att ge så bra effekt som möjligt. Man bör ha en brandvarnare per våningsplan i bostaden och enheten ska sitta i taket, i eller i närheten av sovrum och kök. Glöm inte heller att ha en fungerande brandvarnare i fritidshuset eller på båten.

“Det allra bästa är förstås att ha en brandvarnare som larmar även när du inte är hemma. På så sätt kan du hålla hem, barn och husdjur säkra, även när du är på språng”, menar Kalle Råstedt.

Även om fungerande brandvarnare är a och o finns det även andra betydelsefulla faktorer för att minska risken för brand i hemmet. Brandskyddsföreningen pekar särskilt på vikten av att hålla levande ljus under uppsikt, rengöra spisfläkten från fett samt kontrollera att elektrisk utrustning såsom sladdar inte är skadade. Att ha brandfilt samt handbrandsläckare till hands vid exempelvis matlagning beskrivs även som nyckelfaktorer för att hålla sig säker mot bostadsbränder. 

Glad Brandvarnardag!

Vi på Tryggsam hoppas att ni vill fira Brandvarnardagen tillsammans med oss genom att testa din brandvarnare samt se över brandsäkerheten i ditt hem!