Fler uppgav att de blivit ID-kapade under 2021 – men få polisanmäler

Drygt 250 000 svenskar har blivit ID-kapade enligt studien gjord 2021, en markant ökning från föregående år med mer än 60 000 fler drabbade. Trots utbredningen finns det ett stort mörkertal då endast en av sju väljer att polisanmäla samtidigt som förtroendet för att brottet ska lösas är lågt. Det visar en rapport av säkerhetsföretaget Tryggsam som utfört Sveriges största undersökning fokuserad på ID-kapningar.

I Tryggsams studie som löpt under tre år uppgav 3,78% år 2019 att deras identitet blivit kapad. 2020 sjönk antalet till 2,36%, en siffra som har ökat under 2021 till 3,25% – vilket motsvarar drygt 250 000 svenskar som blivit ID-kapade.

Trots omfattningen av ID-kapningar ser siffrorna från polisen annorlunda ut. Under 2020 polisanmäldes 28 006 identitetsbedrägerier över hela landet, vilket bara är en bråkdel av de drygt 180 000 personer som under samma år uppgav att de blivit utsatta för kapning.

"Bara en av sju väljer att polisanmäla. Det är oroande. En anledning till det kan vara det låga förtroendet för att brottet ska lösas, som rapporten visar är allra lägst hos personer som själva blivit blivit utsatta för ID-kapning. Dessvärre är misstron inte utan grund", säger Fredrik Starke, VD på Tryggsam.

Personuppklaringsprocenten, alltså antal procent av identitetsbedrägerier som klaras upp av rättsväsendet, var bara 2% under 2020 enligt Brå.

"Tidigare utförda undersökningar av andra företag visar på höga siffror gällande antal svenskar som är drabbade av ID-kapningar. Tryggsams rapport bygger på ett stort urval med över 100 000 personer och gör det tydligt att verkligheten är ännu värre än befarat", säger Fredrik Starke.

Läs hela rapporten om ID-kapningar mellan 2019–2021 här.