I Brå:s nya halvårsrapport om rapporterade brott har ris och ros presenterats. Över 90 000 anmälningar relaterade till bedrägeri har registrerats hos polisen, samtidigt som antalet identitetsbedrägerier minskat. Dock är orsaken till minskningen svår att fastställa.

– Många skäms och vågar inte anmäla, säger Tryggsams kundtjänstmedarbetare Camilla.

Under det senaste decenniet har antalet anmälda bedrägerier ökat och ökat. Med ny statistik från Brå går det nu att fastställa att antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 26 procent sedan 2013. De typer av bedrägeribrott som räknats med är bland annat annonsbedrägerier, befogenhetsbedrägerier och identitetsbedrägerier, där befogenhetsbedrägerier har ökat mest. Sammanlagt är det över 90 000 fall som registrerats hos polisen på bara ett halvår.

– Den siffran är fortfarande på tok för hög. Det är många som är alldeles för oförsiktiga och godtrogna, de är inte upplysta om riskerna, menar Camilla.

Den typ av bedrägeri som minskat mest är identitetsbedrägerier, som minskat med sju procent i jämförelse med samma period föregående år. Camilla, som hanterar nya fall dagligen på Tryggsams kundtjänst, är tveksam ifall minskningen verkligen indikerar på färre antal rättsfall.

– Det finns en stor skam [kring identitetsbedrägerier] och många vågar inte anmäla. Jag har pratat med personer som inte vågat berätta för sina nära kontakter att de blivit ID-kapade. De blir ensamma med att hantera situationen.

I rapporten understryker Brå att det finns omständigheter som kan påverka antalet anmälningar. Bland annat beror det på hur myndigheters och privatpersoners förmåga att upptäcka att ett bedrägeribrott begåtts mot dem  – vilket i den här frågan kan gälla den tekniska förmågan. 

– Det är många bedrägerier som sker digitalt i och med att tekniken går framåt. Det är många som inte kan särskilja på vad som fejk och inte. Ju mer vi pratar om identitetsbedrägerier, desto mer kan folk uppmärksamma när något är skumt. Man ska aldrig skämmas, utan det är bedragaren som ska göra det. 

Har du varit med om en ID-kapning? Då kan det vara läge att skaffa ett ID-skydd.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå (2022). Anmälda brott första halvåret 2022. https://tinyurl.com/2d3phupc