Bankers och försäkringsbolags ID-skydd är ineffektiva

Banker och försäkringsbolag erbjuder ID-skydd, trots att tjänsten träder i kraft först efter att en ID-kapning har skett. För att ta avstånd från ineffektiva ID-skydd på marknaden väljer Tryggsam att lansera sin nya tjänst Kreditbevakning. I och med lanseringen kommer Tryggsam att tackla alla typer av bedrägerier med målet att hjälpa ännu fler människor, även dem som banker och försäkringsbolag bedömer som “oaktsamma” – en benämning Tryggsam kritiserar.

Det finns flertalet aktörer som likt Tryggsam erbjuder ID-skydd, en tjänst som ska förebygga och minska konsekvenserna av ID-kapning. Trots att tjänsten går under samma namn är det ofta stor skillnad mellan företag gällande vilka funktioner som ingår. Banker och försäkringsbolag får kritik för att deras tjänster helt saknar en förebyggande funktion och börjar gälla först efter att en ID-kapning har ägt rum.

"Den viktigaste delen i ett ID-skydd är att som kund bli larmad direkt vid till exempel en kreditupplysning, så att våra handläggare kan stoppa bedrägeriet eller minska dess omfattning. Många banker och försäkringsbolag har ingen bevakning utan kräver att kunden måste anmäla ID-kapningen. Bedrägerier är svåra att upptäcka själv, så hur ska man kunna göra det om man inte blir larmad? Då är man i realiteten utan skydd", konstaterar Tryggsams VD Fredrik Starke.
Tryggsams ID-skydd
I bild: Tryggsams ID-skydd

Tryggsam har erbjudit ID-skydd sedan 2016 och var en av de första som hjälpte svenskar att skydda sig mot ID-kapning. Sedan dess har flertalet aktörer tagit plats på marknaden.

"Vi är glada över konkurrens, eftersom målet för oss är att folk ska ha en trygg vardag, oavsett om det är via oss eller något annat företag. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Till exempel har vi nu ett pågående ärende med en kund som blivit ID-kapad genom ett otroligt listigt bedrägeri via BankID, men personens bank som erbjuder tjänsten ID-skydd vägrar hjälpa till och kallar personen “oaktsam”. Det är en benämning som vi inte alls håller med om och som våra jurister bestrider", säger VD Fredrik Starke.

För att ta avstånd från ineffektiva ID-skydd och öka tydligheten för konsumenten väljer Tryggsam att lansera tjänsten Kreditbevakning. Den fungerar på liknande sätt som Tryggsams ID-skydd som bevakar och larmar över 40 000 kunder. Skillnaden är att den även tacklar alla typer av bedrägerier och inte enbart ID-kapningar.

Till skillnad från bankers och försäkringsbolags tjänst bevakar även Kreditbevakningen faktorer som påverkar kundens kreditvärdighet, som skulder, förändrad inkomst och betalningsanmärkningar. Kunden får då kontroll på både sin kreditvärdighet och identitet online.