Äldre brandlarm larmar endast i form av ljud i ditt hem. Med ett mobilt brandlarm blir du notifierad direkt i mobilen och får öka chanserna att skydda ditt hem. 

Det första brandlarmet uppfanns år 1927 och mycket har hänt mycket sen dess. Idag är både detekteringen av kolmonoxid och tekniken förbättrad, vilket lett till förbättrade förutsättningar för dig och ditt hem vid en brandfara. Här får du fem anledningar till varför du bör uppgradera ditt brandlarmsystem idag. 

  • Du får direkt kontakt med en larmcentral.

I år rapporterades det om att kön till SOS Alarm har i genomsnitt en kötid på cirka 30 sekunder samt att flera fått vänta i flera minuter innan de når fram. Med ett mobilt brandlarm får du istället direkt kontakt med en larmcentral som finns tillgänglig för dig dygnet runt.

  • Du blir notifierad i mobilen så fort rök detekteras. 

Så fort vårt mobila brandlarm känner av rök, skickas ett meddelande till din kopplade mobiltelefon. Denna teknologi är framtagen så du ska inte ska behöva oroa dig för förödande konsekvenser av en brand när du inte är hemma. 

  • Du får ökade chanser att ingripa snabbare.

År 2021 rapporterades det om nedskärningar av personal hos brandkåren, där speciellt boende i landsbygden faller offer för konsekvenser. På så vis kan du agera snabbt och vidta åtgärder innan brandkåren anlänt.

  • Du kan informera och ta hjälp av en granne.

Med ett mobilt brandlarm blir grannverksamheten förstärkt. Den larmcentral som det mobila brandlarmet är kopplade till kan snabbt ringa dina fem närmaste kontakter och öka förutsättningarna att släcka branden snabbare.

  • Du får mer trygghet ifall du har husdjur hemma. 

Att ta hand om sina husdjur är något vi på Tryggsam värnar högt om. Med ett mobilt brandlarm får du större skyddsnät att kunna rädda dina husdjur ifall olyckan skulle vara framme.

Har du några funderingar eller är intresserad av att köpa ett mobilt brandlarm? Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via 0771-404 505.