Nyckelbricka

Varför slutar Nyckelbrickan att fungera om jag säger upp den?

telefon till tryggsams spärrlinje

Nyckelbrickan har ett unikt id som även finns med i vårt stöldskyddsregister vilket är kopplat till dig som kund. När du avslutar Nyckelbrickan försvinner denna koppling och detta gör att vi inte längre har någon koppling mellan dig och din Nyckelbricka.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...