Personnummerspärr

Varför ska jag skydda mitt personnumer?

telefon till tryggsams spärrlinje

Om någon obehörig har tillgång till ditt personnummer (inklusive de fyra sista siffrorna) får den personen möjlighet att ta lån i ditt namn samt köpa varor på faktura, i de fall då Mobilt BankID inte krävs för att verifiera köpet. Alla svenska medborgares personnummer, även de fyra sista sifforna, finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Av dessa anledningar är det naturligtvis av stor betydelse att skydda sitt personnummer, vilket du enkelt kan göra genom Tryggsams kreditbevakning. Du blir då direkt notifierad om någon använder ditt personnummer för att exempelvis ta lån i ditt namn, och du kan genom ett enkelt telefonsamtal till Tryggsam få ditt personnummer spärrat hos de största kreditinstituten.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Bedrägerier har ökat med 26 procent på tio år

I Brå:s nya halvårsrapport har ris och ros presenterats när det berör bedrägerier. Över 90 000 anmälningar relaterade till bedrägeri har registrerats hos polisen, samtidigt som antalet identitetsbedrägerier minskat. Dock är orsaken till minskningen svår att fastställa. 

Artikeln handlar om:
Kreditbevakning

Fler uppgav att de blivit ID-kapade under 2021 – men få polisanmäler

250 000 svenskar har blivit ID-kapade enligt studien gjord 2021, en markant ökning från föregående år med mer än 60 000 fler drabbade. Trots utbredningen finns det ett stort mörkertal då endast en av sju väljer att polisanmäla och ett lågt förtroende för att brottet ska lösas.

Artikeln handlar om:
ID-skydd