Personnummerspärr

Varför ska jag skydda mitt personnumer?

telefon till tryggsams spärrlinje

Om någon obehörig har tillgång till ditt personnummer (inklusive de fyra sista siffrorna) får den personen möjlighet att ta lån i ditt namn samt köpa varor på faktura, i de fall då Mobilt BankID inte krävs för att verifiera köpet. Alla svenska medborgares personnummer, även de fyra sista sifforna, finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Av dessa anledningar är det naturligtvis av stor betydelse att skydda sitt personnummer, vilket du enkelt kan göra genom Tryggsams kreditbevakning. Du blir då direkt notifierad om någon använder ditt personnummer för att exempelvis ta lån i ditt namn, och du kan genom ett enkelt telefonsamtal till Tryggsam få ditt personnummer spärrat hos de största kreditinstituten.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...