Kreditupplysningar

Varför är det viktigt att få insyn i sina samarbetspartners kreditvärdighet?

telefon till tryggsams spärrlinje

Därför att det hjälper dig arbeta förebyggande samt göra kloka val av partners och leverantörer. Ett företag med låg kreditvärdighet kan löpa risk att försättas i konkurs och därmed få svårt att leverera varor eller betala fakturor vilket gör det till en mindre bra samarbetspartner. Ett företag med god kreditvärdighet kan däremot anses vara en trovärdig och hållbar partner. 

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...