Personnummerspärr

Vad är offentlighetsprincipen?

telefon till tryggsams spärrlinje

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, exempelvis enskilda individer och media, har rätt att ta del av information gällande statens och kommunernas verksamhet. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar och då personnummer är en allmän handling är detta en av orsakerna till varför id-kapningar är så vanligt förekommande i Sverige. Därför är det givetvis av extra stor vikt att du skyddar ditt personnummer vilket du kan göra genom Tryggsams kreditbevakning. Du blir då direkt notifierad om någon använder ditt personnummer för att exempelvis ta lån i ditt namn, och du kan genom ett enkelt telefonsamtal till vår spärrlinje spärra ditt personnummer hos de största kreditinstituten.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...