Kreditkoll

Vad är min kreditvärdighet?

telefon till tryggsams spärrlinje

Kreditvärdighet är ett mått på en persons ekonomiska status och återbetalningsförmåga, exempelvis hur väl man kan betala tillbaka fakturor och lån. Ens kreditvärdighet ligger till grund för hur mycket man kan beviljad i lån, om man får handla handla på kredit samt teckna prenumerationstjänster. Du kan se din kreditvärdighet på Mina sidor om du har Tryggsams tjänst Kreditbevakning med ID-skydd.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...