Personnummerspärr

Kan jag ta bort mina personuppgifter från internet?

telefon till tryggsams spärrlinje

Nej, enligt offentlighetsprincipen är ditt personnummer, även de fyra sista sifforna, tillgängligt för allmänheten. Du kan inte ta bort ditt personnummer från internet, men du kan skydda dig från bedrägerier och ID-kapningar med hjälp av Tryggsams Kreditbevakning med ID-skydd.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...