Fakturor

Jag har skickat in blankett för autogiro/registrerat autogiro via min internetbank, men jag får ändå en pappersfaktura?

telefon till tryggsams spärrlinje

Den pappersfaktura du har fått skapades och skickades ut till dig innan ditt autogiro blev godkänt. Du behöver betala denna månadsfaktura som tidigare, men från och med nästa månad drar vi betalningen via autogiro.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...