Bolagskydd

Hur vanligt är bolagskapningar?

telefon till tryggsams spärrlinje

Bolagskapningar blir allt vanligare vilket gör det än mer relevant att skydda sitt företag. I en undersökning gjord år 2020 uppger nära hälften av alla Sveriges företagare att de blivit utsatta för kapningsförsök och i en annan undersökning gjord samma år tror 43 % att antalet kapningar kommer att öka nästföljande år. Mellan åren 2017 och 2019 ökade dessutom antalet IT-attacker mot svenska företag med hela 16 %. 

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...