Personnummerspärr

Hur hjälper ni mig vid en ID-kapning?

telefon till tryggsams spärrlinje

När vi märker att det har skett en förändring i din kreditvärdighet, till exempel att det har tagits ett lån eller gjorts en adressändring, skickar vi ett SMS och ett mejl till dig för att försäkra oss om att det är du som genomfört kreditförändringen, eller om det är någon annan som har gjort det i ditt namn. Har någon missbrukat din identitet spärrar vi ditt personnummer för att förhindra att bedrägeriet ökar i omfattning. Ditt ärende hanteras av en handläggare som påbörjar en utredning tillsammans med dig för att hjälpa dig bestrida eventuella krav och fakturor som du har fått samt hjälpa dig att återställa din identitet och kreditvärdighet. Skulle vår avdelning inte lyckas hjälpa dig kan du i vissa fall få juridiskt stöd enligt tjänstens allmänna villkor.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...