Ångerrätt

Från när gäller ångerrätten?

telefon till tryggsams spärrlinje

Ångerrätten gäller när du ingått ett avtal över distans, exempelvis om du köper via telefon eller online. Ångerrätten gäller från den dagen du accepterade avtalet och tog del av tjänsten. Du ser datumet på din avtalsbekräftelse eller i det SMS du mottagit.

Vill du veta ännu mer?

Relevanta nyhetsartiklar tillhörande din fråga

Vi hittade inga artiklar som tar upp din fråga...