Rättigheter (GDPR)

Ifall dina personuppgifter behandlas av Tryggsam kan du på denna sida göra en begäran om att utnyttja dina rättigheter enligt artiklarna 15-20 i EU:s dataskyddsförordning. Om du vill veta hur, varför och hur länge vi behandlar personuppgifter kan du istället läsa mer i vår Privacy Policy

Har du allmänna frågor om hur Tryggsam behandlar personuppgifter? Skicka ett mail till privacy@tryggsam.se

Formulär - Rättighetsbegäran

Dina Kontaktuppgifter

 Övrigt meddelande:Informationen du lämnar i detta formulär kommer enbart användas för att tillmötesgå din rättighetsbegäran. För att säkerställa att det är du och ingen annan som gjort begäran kan vi komma att efterfråga fler uppgifter.